Zoeken

4. Wat gebeurt er als we het paard wel nageeflijk rijden?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. In voorgaande posts hebben we eerst stilgestaan bij wat de risico zijn wanneer we het paard niet nageeflijk rijden, vervolgens hebben we benoemd welke risico’s er ontstaan wanneer we het paard niet correct nageeflijk rijden, laten we dan nu stilstaan bij welke beschermende factoren het correct nageeflijk rijden biedt. Fysiek Zoals eerder g

1. Wanneer zou je een paard niet nageeflijk rijden?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. Lichaamsgebruik is een zeer breed begrip, dat bestaat uit veel verschillende aspecten. Voor deze serie gebruiken we nageeflijkheid als meetpunt voor lichaamsgebruik. Nageeflijkheid is de eerste stap om als ruiter invloed uit te oefenen op het lichaamsgebruik van het paard. Daarnaast wordt soms het begrip aanleuning gebruikt, wat het result

2. Wat gebeurt er als we het paard (nog) niet nageeflijk rijden?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. Fysiek In de meest ideale situatie blijft het paard in een neutrale houding lopen. Dat wil zeggen: het hoofd komt niet ver boven de schoft of onder de borst uit. Het paard beweegt dan ongeveer zoals hij zich in vrijheid ook zou bewegen, alleen belast door het gewicht van een ruiter. Het paard kan zelf bepalen op welke wijze hij het evenwi

3. Wat is de fysieke schade die het paard oploopt in neutraal?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het effect van hoofdposities op het lichaam van het paard. In deze onderzoeken gaat het echter steeds over een hoofdpositie die doormiddel van teugels aan het paard wordt gevraagd. In deze onderzoeken wordt vaak een afgedwongen hoofd-hals positie vergeleken met de neutrale beweging van het paard. In de r