Zoeken

4. Wat gebeurt er als we het paard wel nageeflijk rijden?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. In voorgaande posts hebben we eerst stilgestaan bij wat de risico zijn wanneer we het paard niet nageeflijk rijden, vervolgens hebben we benoemd welke risico’s er ontstaan wanneer we het paard niet correct nageeflijk rijden, laten we dan nu stilstaan bij welke beschermende factoren het correct nageeflijk rijden biedt. Fysiek Zoals eerder g