Zoeken

1. Wanneer zou je een paard niet nageeflijk rijden?

In deze serie blogs staan we stil bij de redenen om het paard doormiddel van nageeflijkheid te helpen een beter lichaamsgebruik te vinden. Lichaamsgebruik is een zeer breed begrip, dat bestaat uit veel verschillende aspecten. Voor deze serie gebruiken we nageeflijkheid als meetpunt voor lichaamsgebruik. Nageeflijkheid is de eerste stap om als ruiter invloed uit te oefenen op het lichaamsgebruik van het paard. Daarnaast wordt soms het begrip aanleuning gebruikt, wat het result