top of page
Horse Legs

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondergetekenden neemt met Marlijn Antonides deel aan activiteiten met paarden. De deelnemers
verklaren door het accepteren van deze voorwaarden op eigen risico deel te nemen aan de
paardenactiviteiten en op geen enkele wijze elkaar verantwoordelijk te stellen, een
gerechtelijke procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te leggen als gevolg van
door hem/haar geleden schade, materiele en/of persoonlijke letselschade daaronder
begrepen. Beide partijen nemen onder eigen verantwoordelijkheid deel aan de activiteiten met
paarden.


Annuleren van afspraken dient ten minste 24 uur van te voren te gebeuren. Indien dit later
gebeurt, zullen de kosten van de afspraak in rekening gebracht worden.


Ik ben op de hoogte van de risico’s van de activiteiten met paarden en accepteer dat Marlijn
Antonides niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade of letsel die direct of indirect
het gevolg hiervan is. Deze uitsluiting omvat lichamelijke schade (mijzelf of anderen) ,
schade aan het paard, schade aan de omgeving, schade aan derden en welke materiele
schade dan ook.

In de paarden activiteiten staat de veiligheid van mens en dier steeds
voorop. Dit kan betekenen dat de activiteit stopgezet wordt indien de veiligheid in gevaar
komt. Tijdens de paarden activiteiten zal alleen kleding en materiaal gebruikt worden dat de
veiligheid ten goede komt.

Het dragen van een cap/veiligheidshelm is op het paard ten alle tijden verplicht.

Algemene voorwaarden: Over mij
bottom of page